เมื่อพูดถึงประเทศจีน เราจะคิดถึงอะไรได้มากมาย หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือ ศิลปะแบบจีน ซึ่งศิลปะที่ได้รับการยกย่้องว่าปราชญ์ทั้งหลายศึกษาไว้เป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง ไว้ขัดเกลาจิตใจ ฝึกฝนสมาธิ จนกลายมาเป็นศิลปะนันทนาการคลาสสิคทั้ง 4 ของจีน นั่นก็คือ “ฉิน ฉี ซู ฮว่า” มาจากอะไรบ้าง

1.ฉิน มาจากคำว่า “กู่ฉิน” คือ พิณโบราณมี 7 สาย มีต้นกำเนิดมานานมากก่อนสมัยชุนชิว ยุคของปราชญ์ทั้งหลายเสียอีก ต่างจาก “กู่เจิง” หรือ บางท่านเรียกว่า “กู่เจิ้ง” ซึ่งมีถึง 21 สาย เสียงฉินนั้นจะทุ้ม ต่ำ ค่อนข้างเบา อาศัยการฟังในที่สงบเงียบ ส่วนกู่เจิงนั้น เสียงจะใส ดังกังวาน กู่ฉินนั้นทั้งท่านขงจื่อ และ ท่านจูกักเหลียง(ขงเบ้ง) ก็ได้เล่นฉินเช่นกัน แต่ในยุคปัจจุบันนี้ได้รวมถึงเครื่องดนตรีจีนโบราณทั้งหลายที่เด่น ๆ ก็เช่น กู่เจิง(พิณจีน) หยางฉิน(ขิม) เอ้อร์หู(ซอจีน) ตี่จื้อ(ขลุ่ยผิวจีน)

2.ฉี มาจากคำว่า “เหวยฉี” นั่นก็คือ “หมากล้อม” หรือ “โกะ” ภาษาทางการว่า “อิโกะ” ในภาษาญีุ่ปุ่น “ปาดุ๊ก” ในภาษาเกาหลีนั่นเอง เป็นหมากกระดานที่มีประวัติอันยาวนาน ว่ากันว่าคิดค้นขึ้นโดยนักพรตเต๋า หรือพระนักบวชศาสนาพุทธในจีน โดยคิดค้นขึ้นจากสัจธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยที่ว่า “ทุกสรรพสิ่งเริ่มจากความว่าง และจบที่ความว่างเช่นกัน” หมากล้อมเองเป็นเกมกระดานที่ต่างจากหมากกระดานประเภทอื่น ตรงที่เริ่มต้นจาก “ความว่าง” ซึ่งแฝงไว้ด้วยปรัชญาแห่ง “สูญตา” จาก “ความว่าง” ก่อเกิด “รูป” เม็ดหมากแต่ละเม็ดที่วางบนกระดานล้วนมี “คุณค่า” และ “ความหมาย” ที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่อยู่บนจุดตัดบนกระดานเชิ่อมโยงสัมพันธ์กับเม็ดหมากรายรอบ ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์มากมายตามตำแหน่งนั้น เม็ดหมากแต่ละเม็ดจึงมิได้มี “คุณค่า” ภายในตัวที่แตกต่างกันตั้งแต่แรก เปรียบได้กับการดำเนินชีวิตของคนเรานั้น เกิดมาต่างก็มิได้มีคุณค่าต่างกันตั้งแต่แรก แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาภายใน การเลี้ยงดู การคบหาผู้คน รสนิยม ความสนใจ การพัฒนาฝึกฝนตนเอง ฯลฯ นั่นเอง ซึ่งท่านขงจื่อเองก็ยังได้กล่าวยกย่องไว้ว่า “ถ้าจะไม่ทำอะไรเลยทั้งวัน เล่นแต่หมากล้อมก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆ กีฬาในร่มอะไรที่จะเทียบได้กับหมากล้อมนั้นไม่มี”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s